ENEKO

Isı geri kazanımlı havalandırma cihazları ile taze hava ve egzos havası arasında ısı transferi gerçekleştirilerek havalandırma sırasında kaybedilen ısı enerjisi geri kazanılır ve havalandırmadan kaynaklanan oda sıcaklığı değişiklikleri düzenlenir.Böylece sürekli olarak rahat ve temiz bir ortam sağlanmış olur. Konvansiyonel havalandırma sistemlerinde taze havadan gelen ilave klima yükleri bulunmaktadır.Isı geri kazanım cihazlarında ise klima sistemi üzerine eklenen yük azaltılarak enerji tasarrufu sağlanır.Isı Geri Kazanım Cihazı (Alüminyum Plakalı), EVHR

EVHR Cihazları ofislerde, evlerde, otellerde, gösteri merkezlerinde taze havanın sağlanması ve kirli havanın egzoz edilmesinde kullanılmaktadır. Egzoz edilen havanın enerjisi alüminyum plakalı tip ısı geri kazanım eşanjörü vasıtası ile taze havaya aktarılır ve enerji ekonomisi sağlanmış olur. İç ortamı iklimlendirmek için gerekli ekipmanın daha düşük kapasitelerde seçilmesini sağlar. En fazla tercih edilen modellerden biridir.

Fonksiyonu

 • Ortamlara gerekli taze havayı sağlar ve iç ortam havasının kalitesini yükseltir.
 • İç ortamdaki düşük kaliteli havayı tahliye eder.
 • Egzoz havasının enerjisini kullanarak taze havayı koşullandırır.
 • İç ortama verilen taze havanın filtrelenmesini sağlar.

Enerji Tasarrufu 

 • Dışarıdan alınan taze havanın ortam koşullarına getirilmesi için gereken enerjiyi azaltır.
 • Yüksek verimli plug fanlar sayesinde elektrik tüketimini azaltır. 
 • Enerji tasarrufuna bağlı olarak CO2 emisyonunu azaltır ve çevre kirliliğini önler.
 • Egzoz ısısının geri kazanımından dolayı, iklimlendirme sistemlerinin ilk yatırım ve işletme maliyetlerini düşürür.

Avantajları 

 • Yüksek verimli alüminyum plakalı Eurovent sertifikalı eşanjör kullanılmaktadır.
 • Cihaz yüksekliğinin düşük olması sayesinde asma tavan uygulamalarında kolaylık sağlar.
 • Kolay servis imkanına sahiptir.
 • CE Sertifikası’na sahiptir.
 • Opsiyonel aksesuarları ile kullanıcının tüm ihtiyaçlarını karşılar.
 • Düşük ses seviyesine sahiptir. 

Modeller 

 • 500 m³/h ile 6000 m³/h arası değişen kapasitelerde 10 farklı modeli bulunmaktadır.
EVHR Isı Geri Kazanın Cihazı
eneko_3.pdf (5.46MB)
EVHR Isı Geri Kazanın Cihazı
eneko_3.pdf (5.46MB)

 


 

Isı Pompalı Isı / Enerji Geri Kazanım Cihazları, EVHR AC / EVER AC

Günümüzde, sağlıklı bir yaşam ve çalışma ortamı için sıcaklık ve nem miktarı kadar, ortamın havalandırması da büyük önem taşımaktadır. Binalarda hava kalitesinin arttırılması için iç ortam havasının egzoz edilmesi ve yerine taze hava verilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Her ne kadar ısı/enerji geri kazanım cihazları bu ihtiyacı gideriyorsa da konforun bozulmaması için taze havanın ortam koşullarında üflenmesi gerekmektedir. 


Standart ısı/enerji geri kazanım cihazlarında elde edilen taze hava sıcaklığı ile ortam sıcaklığı arasında 4~8°C sıcaklık farkı bulunmaktadır. Bu da iç ortamı iklimlendiren cihazlara ekstra yük getirmektedir. ENEKO tavan tipi DX ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları, ofis, mağaza, ev vb. ortamların havalandırma uygulamalarında taze havanın iç ortama istenen sıcaklıklarda verilmesi için kullanılmaktadır. 

EVHR AC / EVER AC  uygulaması ile taze hava üfleme sıcaklığı ortam sıcaklığı ile aynı olduğu için ısıl konfor sağlanmakta ayrıca taze hava yükü tamamen karşılandığı için, iç ortam iklimlendirmesinde kullanılan cihazların kapasitesi de azalmaktadır. Cihaz kompakt yapısı nedeniyle asma tavan içerisine rahatlıkla yerleştirilmektedir, heat pump modülü için ayrıca dış üniteye gerek duyulmamaktadır. Sadece elektrik ve kanal bağlantısı yapılarak oda kontrol paneli üzerinden cihaz çalıştırılabilmektedir.

Fonksiyonu 

 • EVHR AC / EVER AC  serisi cihazlar standart olarak taze havanın iklimlendirme yükünü almak için tasarlanmıştır, iç ortam cihazları ile birlikte çalışırlar.
 • Cihaz içine entegre edilmiş heat pump modülü sayesinde havalandırılacak ortama gerekli taze havayı, istenen ortam sıcaklığında sağlar. Bu sayede iç ortam havasının kalitesini yükseltirken, iklimlendirme ünitelerine eklenmesi gereken taze hava yükünü sıfırlar. 
 • Egzoz havasının enerjisini kullanarak taze havayı alüminyum ısı geri kazanım eşanjöründe / selülozik enerji geri kazanım eşanjöründe ön koşullandırır. Sonrasında evaparatör üzerinden geçirerek ortam koşullarına getirir. 
 • İç ortamdaki düşük kaliteli havayı tahliye ederken, kondenser üzerinden geçirdiği için iki kademeli ısı ve enerji geri kazanımı sağlar. 
 • İç ortama verilen taze havanın filtrelenmesini sağlar.

Avantajları 

 • Cihaza entegre ısı pompası sayesinde taze hava koşullandırılır ve konfor şartlarını bozmayacak şekilde içeriye verilir. 
 • Havanın ortam koşullarına getirilmesi için ek bir dış üniteye ihtiyaç duyulmayacağından mimari açıdan yer avantajı sağlar.
 • Alüminyum ısı geri kazanım eşanjöründe (EVHR AC) / selülozik enerji geri kazanım eşanjöründe (EVER AC) egzoz havasının enerjisi taze havaya aktarılarak ön koşullandırma yapılır. Egzoz havası daha sonra dışarı atılmadan kondenser üzerinden geçirildiğinden yüksek COP değerlerine ulaşılır. 
 • Benzer cihazlara göre düşük işletme maliyetine sahiptir.
 • Cihazların tamamı paket tip cihazlardır, şantiye ortamında dış ünite montajı, bakır boru vb. bağlantıya ihtiyaç duyulmadan sadece elektrik ve hava kanalı bağlantısı yapılarak çalıştırılır. 
 • Cihazların otomasyon panoları üzerlerindedir, oda kumanda paneli ile yaz/kış seçimi, set sıcaklığı girişi, cihaz açma ve kapaması yapılabilmektedir.
 • Servis kapakları ile kolay bakım imkanına sahiptir.