Şirket İlkelerimiz

Dürüstlük: Onurlu, dürüst ve yüksek ahlak kurallarına bağlı kalırız. Yolsuzluğa katılmaz, desteklemez ve göz yummayız. Kar etmek ve çıkar sağlamak için rüşvet ilişkisine girmez, haksız rekabeti kabul etmeyiz.

Güvenirlik: Ürün ve hizmetlerimizin sorumluluğunu taşırız, saygınlığa zarar verici tutum ve davranışlarda bulunmayız. Ürün ve hizmetlerimizin sorumluluğunu taşır, gereğini yerine getirmekten kaçınmayız. Verdiğimiz sözleri yerine getirmeye özen gösterir, üstlendiğimiz sorumlulukları zamanında yerine getiririz.

Sadakat: Müşterilerimize ve partner firmalarımıza bağlı kalma konusundaki hassasiyetlerimiz yüksektir.

Adil olmak: Kişisel ve müşteri ilişkilerinde hakkaniyeti gözeterek, sektörel etik değerlerin ışığında kararlar alırız. Haklı olan kişi ve kuruluşların hakkını savunuruz.

Yasalara karşı saygılı olmak: Ülkemizin ve iş yaptığımız ülkelerin yasalarına uyarız. İş ve toplum ahlakını gözetir, sorumluluklarımızı yerine getiririz.

En iyisini hedefleriz: İşimizde en iyisini, kaynakları verimli kullanarak yapmaya çalışırız. Ülke ekonomisi için en verimli mühendislik çözümlerini yapmayı hedefleriz.

Yaptıklarımızın hesabını veririz: Tekliflerimizde ve sözleşmelerimizde açık davranır, şeffaflık ilkesini dikkate alırız. İşlerimizi hesabını verecek şekilde yapmaya özen gösteririz.

Yenilikçilik: Yeni fikirlere ve anlayışlara olan açıklığımız bizim önemli değerlerimizden biridir. İş yapma biçimimizden, çalıştığımız firmalara süreçlerimizin daha iyiye evrilmesi bize heyecan verir.

Çevre bilinci: Çevrenin korunması, kaynakların doğru kullanımı konusunda hassas davranırız. İmalattan, işletme safhasına enerji verimliliği anlayışını benimsemiş anlayıştaki firmalar ile çalışmaya özen gösteririz. Yenilebilir enerji sistemlerinin desteklendiği sürdürebilirlik esasına dayanan, bir anlayışı benimsiyoruz. Çevre ve doğal kaynaklar konusundaki duyarlılığımız misyon anlayışımızın temelini oluşturur.