Hedeflerimiz

Dünyada fosil yakıtlı enerji kaynakları ve sular ne yazık ki tükeniyor. Kullandığımız elektriğin de büyük bir bölümü de bu kaynaklar ve nükleer enerjiden elde ediliyor. Nükleer enerji işletmesi zahmetli, ortadan kaldırılması da oldukça maliyetli bir enerji türü. Üstelik bir kaza halindeki tehlikeleri oldukça fazla. Maalesef yakın tarihimizde nükleer santral kazaları ile ilgili kötü örnekler var. Gelişmiş sanayi ülkeleri nükleer santral sayılarını azaltmak için önlemler alıyorlar ve  yeni enerji yatırımlarını alternatif enerjiye kaydırıyorlar.

Ülkemizde ise doğalgaz ihtiyacının %98'i ithal edilmekte, ithal doğalgazın ise %45 ile elektrik üretilmektedir. Kısacası enerji konusunda dışarı bağımlıyız ve maliyetlerimiz yüksek. Bu sebeple yapmamız gereken enerjiyi olabildiğince az ve verimli tüketmektir. Herkesin bu konuda alacağı önlemler ülke ekonomisine milyarlarca dolar kazanç sağlaması anlamına geliyor.

Bizim misyonumuz burada ortaya çıkıyor. Sizi mevcut enerjinin doğru ve verimli kullanılması konusunda yönlendirmek, bu konuda çözümler üretmek. Bu bilinçle, sektör bilgimizi ve tecrübemizi birleştirip, konveksiyonel uygulamaların yanısıra yenilebilir enerji uygulamaları konusunda da çözümler üretiyoruz. 

Amacımız, ileri zamanlarda da sizler ile olan ilişkilerimizi geliştirmek, içinde bulduğumuz sektöre ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmektir. Sektörden aldığımız tecrübelerimizi geliştirerek bu sektöre katmak ve sizlere yardımcı olabilmek, gelecekten diğer beklentilerimizdir.